Sommarkurs 1, 2 juli – 8 juli

Livets skola – att bli människa

Måndag: Livets pedagogik

Livets skola har sin alldeles särskilda pedagogik. Individualiseringen är här hundraprocentig: alla elever får en, för var och en, särskilt anpassad ändamålsenlig undervisning. I Livets skola är också alla samtidigt både lärare och elever, och allt är lärosatser. Och slutmålet är detsamma för alla – om än inte samtidigt – nämligen att bli en riktig människa.

Tisdag: I vårt kosmiska klassrum

På jorden är vi alltid omgivna av livets lärobok. Ju fler “språk” vi kan läsa och tala desto roligare och skönare blir tillvaron – vilket är själva meningen med alltihop. Logik har inga pekpinnar, inga “gör så”, bara “om-så” eller i Martinus tappning: “när-så”. När vi lär oss älska alla visar Gud att vi är älskade genom alla vi möter, för alla – det är Gud.

Onsdag: Bön och meditation – kommunikation med Gud

Bön handlar djupast sett om att tala med Gud och meditation på samma sätt, om att lyssna till Guds eller livets tal. ”Den vi ’talar’ med, – lär vi känna.” En dialog med Gud, där Jesus och Martinus gudsförhållanden kan inspirera oss.

Torsdag: Sömnens och dödens nödvändighet

I Livets skola, liksom i den vanliga skolan, finns också raster och lov, men här känner vi dem som sömnen och döden. De är nödvändiga avbrott i det fysiska livet, men vilken betydelse har dessa pauser för våra upplevelser i den fysiska världen?

Fredag: Upplevelsen av att vara ett med Gud

I detta föredrag får vi smakprov på Martinus unika filosofiska analyser på högsta nivå och hans helt annorlunda definition av gudsbegreppet. Livet beskrivs som en ständigt pågående kommunikation mellan var och en av oss och en allomfattande högre makt. Genom att utveckla ett personligt gudsförhållande med hjälp av bön blir vi medvetna om hur allting hänger samman och om nödvändigheten av att utveckla vår kärleksförmåga till allt levande i universum.
(föredrag 45 minuter)

Alla föredrag är 20 minuter och därefter följer samtal i smågrupper utifrån frågor från föredragshållaren (där inte annat anges)

Comments are closed.