Sommarkurs 2, 9 juli – 15 juli

Det kommande världsriket

Måndag: Internationalisering

Vår tids politiska utveckling är en internationaliseringsprocess, ledd av världens konflikter. Diktatur, demokrati och en sann kommunism är en del av den ”politiska sörja” som vår tid måste lösa. Martinus hjälper oss att se se en utvecklingslinje i detta kaos.

Tisdag: Den sanna och falska affärsprincipen

Nutidens marknadsekonomi som baseras på falska värden är vi alla involverade i och påverkade av. Martinus menar att framtidens affärsprincip går ut på att vi köper och säljer varor och tjänster till deras sanna värden, och att vi hellre vill ge än ta. Hur kan vi förhålla oss till vår ekonomiska verklighet med denna insikt i åtanke?

Onsdag: Arbetsglädje

Idag ses arbete ofta som något nödvändigt ont som vi måste utföra för att få vår försörjning. Men arbete är, enligt Martinus, en del av vår naturliga längtan efter att uttrycka vår kreativitet och vår personliga erfarenhet av livet. I framtiden kommer arbetslivet att förändras helt: vår hobby blir vår inkomst och alla får sin försörjning säkrad för hela livet.

Torsdag: Ägande och fördelning av tillgångarna

Vägen till världsstaten kommer att gå genom en reformering av det globala rättssystemet och ge alla människor samma förutsättningar och möjligheter. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 saknar ett par avgörande paragrafer. Istället för dagens “makt är rätt” kommer en ny princip att gälla: ”rätt är makt” – vilket innebär en helt ny kosmisk rättsgrund.

Fredag: Det fullkomliga världsriket

Hur kommer det framtida fullkomliga världsriket att gestalta sig, och hur kommer det växa fram i de kommande århundradena och årtusendena? Utifrån vad Martinus tagit upp i sitt verk, inklusive artiklar, föredrag och frågestunder, kan man skapa sig en bild av detta. Veckans tema ska här knytas samman till en fördjupad förståelse och helhetsbild av framtiden.

Comments are closed.