Sommarkurs 1, 30 juni – 6 juli

Tankar och livskraft

Den moderna människan har utvecklats oerhört de senaste två hundra åren när det gäller hennes tankekapacitet och intellektuella förmåga, men hennes känslor och behov har så att säga inte hängt med i denna utveckling. Hela vår livsupplevelse skapas i vårt medvetande. Vad vi tänker, hur vi mår, vad vi uppfattar som sant, vår uppfattning av moral och rätt – är alla en del av vår tankeprocess.
Våra tankar styr våra liv. Med insikt om tankens skapande kraft kan vi bli medvetna om hur vi tänker och få förståelse för vilka tankar som leder våra liv i en gynnsam riktning. En del av våra tankar är vi inte medvetna om. Oftare än vi tror är det våra känslor som styr vårt beteende snarare än rationella överväganden. Genom att komma till insikt om våra känslor och deras orsaker kan vi medvetet börja arbeta på vår utveckling mot att bli en fullkomlig människa. Vikten av att leva i nuet och använda våra inre krafter till att göra livet ljusare och lättare både för oss själva och andra är det steg i utvecklingen som vi behöver ta för att nå vår sanna identitet.

Kursarrangörer och föredragshållare: Eva Gusmark, Agneta Orlå, Ulf Sandström och Karin Schmidt

Måndag: Tankens kretslopp.
Liksom allt annat i tillvaron går också tankarna i kretslopp. Beroende på vår grundinställning till livet kan tankarna ta sig olika uttryck. Några av dessa är i överensstämmelse med den kosmiska verkligheten, andra inte. Med insikten om att våra tankar är i en utvecklingsprocess, kan vi börja uppleva tillit och livsmod där vi annars skulle uppleva rädsla och hopplöshet.

Tisdag:  Att bli den ”jag är”.
Vi söker oss bort från flockens normer drivna av ett begär efter att ställa egna frågor, för att förstå. Då gamla sammanhang förlorat mening söker vi egna svar. Vi lämnar ’Faderns hus’. Genom ’den förlorade sonens’ irrfärder finner vi vårt livs tråd; vi utvecklar vår identitet, vår egen berättelse. Vad har denna fas för funktion? Hur speglar bönen denna förvandling? Vad innebär det att bli den ’jag är’?

Onsdag:  Sjukdom och hälsa.
Motion, bra kost, frisk luft och god sömn är viktigt för vår hälsa men våra tankar har ännu större betydelse. Alla sjukdomars innersta orsak är felaktigt tänkande, enligt Martinus. Men vad är egentligen felaktigt tänkande? Hur påverkar tankarna kroppen? Hur kan vi göra för att förändra våra tankemönster så att de bättre gynnar vårt välmående?

Torsdag: Egot och Guds vilja.
Som mänsklighet börjar vi lämna tron på slumpen och ser samband mellan de tankar och känslor vi hyser – och vår livsupplevelse. Vi tränar på att styra tanken, affirmera och ”tänka positivt”. Men – kan det finnas en fara med detta? Hur påverkas individens öde liksom kollektivet om tankeskapandet sker utan empati, nästakärlek och hänsyn till helheten? Och hur rimmar ”Ske guds vilja” med denna tankestyrning?”

Fredag: Tankens kretslopp
Att kommunicera med varandra för att uppnå ömsesidig respekt är både det svåraste och samtidigt det mest verkningsfulla för att visa sin kärlek och omtanke gentemot sin nästa. I det samhälle som vi lever i idag är det vanligt att rationalisera och intellektualisera även sådant som inte kan rationaliseras som våra innersta behov och känslor. Hur kan vi då kommunicera på ett kärleksfullt och ärligt sätt?

Anmälan, betalnings- och avbokningsregler:

Anmälan görs helst via anmälningsformulär här på websidan (se länk nedan), men det går också bra att skicka mejl till helen@martinuscentervarnhem.se eller ringa till Helen på 0736-170722. Hon besvarar också frågor om boende och kursavgifter.

Du har först en reserverad plats när du betalt anmälningsavgiften som är 500 kr. Den ska betalas inom 15 dagar efter anmälan antingen till vårt plusgiro 64 67 35-1 eller bankgiro 214-8864. Vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften.

Full betalning ska göras senast 14 dagar före kursstart om inte annat överenskommits. I maj får du information från oss om inbetalning av resterande kursavgift och mer praktisk information. Vid avbokning 2-10 dagar före kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning återbetalas normalt inget.

Om du har frågor angående kursernas innehåll och upplägg så kan du vända dig till Ulf Sandström som nås på e-postadress ulf@martinuscentervarnhem.se eller på 073-642 22 12 för kursvecka 1.

BoendeformKursavgift sommarkurs
Enkelrum i kosmosgården3700 kr
Dubbelrum i kosmosgården3000 kr
Camping2200 kr
Eget boende2000 kr

Kursanmälan

Comments are closed.