Sommarkurs 2, 7 juli – 13 juli

En inre och yttre värld i förändring

Världen har fått ett tredje och sista testamente, Martinus verk Tredje Testamentet. Mänskligheten har nu tillgång till det myckna Jesus inte kunde berätta för tvåtusen år sedan. Då fanns inte förutsättningarna för att förstå detta, men idag är situationen annorlunda. Dagens moderna människa vill ha vetande, inte tro.
Veckan inleds med bl.a. en jämförelse mellan de tidigare testamentena och det tredje. Sedan under veckan behandlas något av allt ”det nya” som man finner i Martinus kosmiska analyser, och som hjälper oss att förstå både vår egen inre förvandling och det som sker i den yttre världen omkring oss.

Kursarrangörer och föredragshållare: Harald Berglund, Susanne Berglund, Rolf Elving, Sören Jensen, Max Käck, Anne Pullar och Micael Söderberg

Måndag: Tredje testamentet – Kristus återkomst
Vilka krav bör ett verk med namnet Tredje testamentet uppfylla för att leva upp till sin anspråksfulla titel? Titeln säger oss nämligen att verket är en fortsättning på bibelns Gamla och Nya testamenten. Och vem kan författa ett sådant verk? Om detta och andra frågor kring Martinus Tredje Testamente handlar veckans inledningsföredrag.

Tisdag : Från straffande gud till suverän individ – Om steget från transcendent till immanent gudsbegrepp
Den nya världsbilden innebär en helt ny syn på vad världen är och hur den verkar. Det kosmiska gudsbegreppet är grunden för en total revolution på alla nivåer, i vårt privata liv, i vår sociala situation, i våra organisationer, i samhället och globalt. I en värld av autonoma individer upplöses hierarkierna och vårt invanda samhällsystem ställs på ända. Vi ser förändringarna pågå varje dag, men framtiden är för de flesta både dunkel och skrämmande. Vart är vi på väg?

Onsdag: Vårt inre universum
Den andliga vetenskapen ger oss en unik och sällsam inblick i vår inre värld. Vi lär oss att den är ett levande universum befolkat av väsen som i princip är rätt lika oss själva. Hur kan denna kunskap hjälpa oss att ta bättre hänsyn till dessa inre medborgare och därmed även öka vårt eget välmående?

Torsdag: Livskraft och livsmod
Tredje Testamentets analys av kärleken, är en analys av den sanna livskraften. ”Guds rike är invärtes i eder” påstår Kristus. Vad menas och hur kan en ofullkomlig människa bevara livsmodet genom livets prövningar? Ett föredrag om transformation från den vi tror vi är till den vi är menad att vara.

Fredag: Medvetandets förändring
Vårt framväxande humana medvetande är ett resultat av en djupgående förändring av vår sexuella struktur. Män och kvinnor blir allt mera lika varandra och på sikt kommer vi alla att kunna manifestera såväl feminina som maskulina uttryck i sin mest utvecklade form. Hur går denna förvandlingsprocess till och vilka utmaningar står vi inför?

Anmälan, betalnings- och avbokningsregler:

Anmälan görs helst via anmälningsformulär här på websidan (se länk nedan), men det går också bra att skicka mejl till helen@martinuscentervarnhem.se eller ringa till Helen på 0736-170722. Hon besvarar också frågor om boende och kursavgifter.

Du har först en reserverad plats när du betalt anmälningsavgiften som är 500 kr. Den ska betalas inom 15 dagar efter anmälan antingen till vårt plusgiro 64 67 35-1 eller bankgiro 214-8864. Vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften.

Full betalning ska göras senast 14 dagar före kursstart om inte annat överenskommits. I maj får du information från oss om inbetalning av resterande kursavgift och mer praktisk information. Vid avbokning 2-10 dagar före kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning återbetalas normalt inget.

Frågor om kursvecka 2 besvaras av Harald Berglund på e-postadress 1948hb@gmail.com eller på 070-649 68 33.

BoendeformKursavgift sommarkurs
Enkelrum i kosmosgården3700 kr
Dubbelrum i kosmosgården3000 kr
Camping2200 kr
Eget boende2000 kr

Kursanmälan

Comments are closed.