Sommarkurs 3, 14 juli – 20 juli

Att återupptäcka livets gudomlighet

Gud är död!” sade Nietzsche, och därefter följde den radikala materialismens epok. Något Martinus med hänvisning till de bibliska profetiorna benämner som “domedagsepoken”. En tid präglad av stora lidanden, omvälvningar, naturkatastrofer och världskrig. Apokalyps betyder uppenbarelse, och parallellt med mörkrets kulmination, ska även förutsägelsen om Kristi återkomst uppfyllas. En uppenbarelse av den sanna kristendomen och eviga sanningen, vilken ska sätta stopp för mörkrets epok och upprätta en ny human världsordning på planeten. Människorna ska därigenom komma till att återupptäcka livets Gudomlighet! Vad detta innebär i praktiken önskar vi utforska tillsammans denna kursvecka, genom både studier, kreativt skapande, magiföreställning och levande musik.

Kursledarna som hjälps åt under veckan och ansvarar för respektive tema är: Daniel Lundberg, Hokan Lundberg, Sören Jensen, Claus Möller och Andreas Westin

Andra medverkande: Lina Algehov, Rolf Elving, Nina Hedlund, Riku Koponen, Stefan Mattsson och Daniel Waern.

Måndag: Kristendomens fortsättning
Kristus mission var enligt Martinus att inviga en ny kultur på jorden. Denna har fått benämningen kristendom, men är ännu blott i sin absoluta begynnelse. Dess uppgift är att vägleda mänskligheten fram till invigningen, och omskapa jorden från ett djurrike till ett fullkomligt människorike. Tredje testamentet en fortsättning på Kristus mission i modern tid. Denna dag fokuserar vi på vad som är kärnan i sann kristendom, i både historia och nutid.

Tisdag: En förnyad Gudsrelation
I Tredje testamentet kan man läsa om hur viktigt bön är för att kunna gå segrande ur livets prövningar, och hur detta att återupprätta en personlig gudsrelation är ett essentiellt steg i den andliga utvecklingen. Men vad eller vem är Gud egentligen, och hur fungerar egentligen bön? Ja, hur ber man på rätt sätt? Denna dag utforskar vi detta ämne och försöker komma till insikt om hur man praktiskt kan börja använda bönens “vita magi” i sitt eget liv.

Onsdag: Sfinxväsen med gott samvete
Hur ska vi integrera de höga idealen som förmedlats genom världsåterlösningen på ett sunt sätt? Hur kan vi undvika att använda dem som ett försvar för vår kärlekslöshet eller att göra våld på oss själva i vår strävan att leva upp till dem? Denna dag handlar om att ta tillvara på de unika möjligheter som denna del av spiralkretsloppet erbjuder, att vara ofullkomliga och förverkliga våra drömmar utan dåligt samvete. Att “acceptera vad man inte kan förändra, och finna modet att förändra det man kan”.

Torsdag: Främja din mänskliga sexualitet
Tredje testamentet beskriver de andliga orsaker och principer som ligger bakom den sexuella mångfald vi kan se i alla moderna kultursamhällen, och visar hur en mänsklig sexualitet håller på att växa fram i alla människor. Hur det mänskliga sympatiska sinnet utvecklas i oss alla. Att leva detta, där var och en står utvecklingsmässigt, är nyckeln till en djupare harmoni. Denna dag handlar om att hitta fram till att leva ett liv i samklang med sin polförvandling, att få kraft att lämna det utlevda och våga välkomna det nya.

Fredag: En ljus framtid
I nutidens omvälvande tider med ekonomiska kriser, klimatkris och frostiga relationer mellan världens stormakter, kan det vara lätt att förlora fotfästet och tron på en ljus framtid. Men genom Tredje testamentet kan vi återfå vårt framtidshopp, och se historiens skeenden i ett nytt ljus. Denna dag handlar om behovet av en andlig vetenskap som en stöttepelare för framväxandet av de spirande humana strukturerna i både individ och samhälle, som slutligen ska förverkligas som framtidens fullkomliga människorike.

Anmälan, betalnings- och avbokningsregler:

Anmälan görs helst via anmälningsformulär här på websidan (se länk nedan), men det går också bra att skicka mejl till helen@martinuscentervarnhem.se eller ringa till Helen på 0736-170722. Hon besvarar också frågor om boende och kursavgifter.

Du har först en reserverad plats när du betalt anmälningsavgiften som är 500 kr. Den ska betalas inom 15 dagar efter anmälan antingen till vårt plusgiro 64 67 35-1 eller bankgiro 214-8864. Vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften.

Full betalning ska göras senast 14 dagar före kursstart om inte annat överenskommits. I maj får du information från oss om inbetalning av resterande kursavgift och mer praktisk information. Vid avbokning 2-10 dagar före kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning återbetalas normalt inget.

Frågor om kursvecka 3 besvaras av Daniel Lundberg på e-postadress daniel@evigaakademin.se eller 072-249 57 77.

OBS! Introduktionspriser gäller för denna vecka!

BoendeformKursavgift sommarkurs
Enkelrum i kosmosgården3000 kr
Dubbelrum i kosmosgården2500 kr
Camping2000 kr
Eget boende1800 kr

Kursanmälan

Comments are closed.