Helgkurs, 24 – 26 maj 2019

Livsmysteriets lösning

I gångna tider var livet något ofattbart och obegripligt som övergick den enskilda människans förstånd. Några som vågade trotsa kyrkan utforskade livets djupare mysterier, men detta gjordes i hemliga sällskap som ingen utomstående hade insyn i, eftersom de annars riskerade att bli bestraffade. Idag är det annorlunda – människan är så framskriden i sin utveckling att det för många av oss blivit en absolut nödvändighet att förstå livets alla skeenden. Den moderna människan kan inte komma vidare i sin utveckling utan att få en insikt i och intellektuell förståelse för allt som händer omkring henne. Till dessa frågor hör hur allt hänger samman i form av öde och livsupplevelse och därmed också sådant som livets och lidandets mening.

Under den här helgen kommer vi att fördjupa oss i Martinus symbol 32 – Livsmysteriets lösning – med dess tolv så kallade grundfacit. Detta är en omfattande symbol som illustrerar tillvarons grundläggande principer, presenterade i en tankekedja som börjar med de mest basala utgångpunkterna och som i slutändan påvisar existensen av ett alltöverstrålande levande väsen som inrymmer allt och som vi alla är en del av. Vi kommer att komplettera genomgången av denna symbol med andra symboler och göra fördjupade analyser, och på så sätt få en större förståelse för tillvarons alfa och omega som de presenteras för oss av Martinus.

Utöver föredragningar ges stort utrymmer till samtal och reflektioner i grupp. Deltagarna kommer också kunna bestämma över innehållet beroende på behov och intresse.

Kursarrangör och föredragshållare: Ulf Sandström

Ankomst till Kosmosgården sker under fredag eftermiddag. Klockan 18:00 serveras soppa, kursen startar 19:00. Kursen pågår till söndag 13:00 och därefter serveras lunch. Om du vill ha mer information om kursen eller detaljprogram kontakt Ulf Sandström, ulf.sandstroem@gmail.com eller 073-642 22 12.

Kursanmälan

BoendeformKursavgift helgkurs
Enkelrum i kosmosgården1200 kr
Dubbelrum i kosmosgården1000 kr
Camping900 kr
Eget boende850 kr

Comments are closed.