Trivselträff 28-30 september 2018

Trivselträff för Martinusvänner kommer att ordnas på Kosmosgården 28-30 september. Upplysningar och anmälan till Claus Möller,

070-171 00 49.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.