Sommarkurs 2, 5 juli – 11 juli

OBS! Kursen är dessvärre inställd!

Se vidare: Inställda sommarkurser.

Självkännedom—att arbeta med sig själv

Martinus visar oss hur allt som händer oss hänger ihop och är ett resultat av vår egen utveckling och av våra fullkomligare och mindre fullkomliga sidor. Ju mer vi förstår av de andliga lagarna kan behovet att på djupet förstå oss själva växa sig starkare. Hur kan vi förstå och tillämpa de andliga lagarna som Martinus beskriver i vår egen personliga utveckling? Hur kan vi lära känna dessa levande principer genom hur vårt eget personliga liv gestaltar sig? Om vi inte först möter livet, såsom det visar sig för oss, kan vi inte riktigt ta oss an oss själva. Samtidigt, om vi börjar med oss själva genom att rikta blicken inåt för att försöka se vad som verkligen finns där, kan vi börja möta livet och vårt öde på ett mer fruktbart sätt. När den inre verkligheten blir mer levande, får också den yttre verkligheten en ny mening och vi kan börja se hur den utgör en levande personlig korrespondens som hjälper oss att växa som människor.

Kursarrangörer och föredragshållare: Agneta Orlå, Eva Gusmark, Karin Schmidt och Ulf Sandström

Måndag: Tankens betydelse
För att lära känna oss själva behöver vi förstå våra känslor, tankar och behov och hur dessa styr våra liv. Under den här första temadagen diskuterar vi hur man kan utforska dessa, för att på så sätt kunna bli medvetna om dem. Som Paulus uttryckte saken: Det jag vill, det gör jag inte, men det jag inte vill, det gör jag. Vårt vanemedvetande är således starkt och frågan är hur vi bäst kan utveckla oss själva och börja omforma våra tankar och känslor som inte stämmer överens med vår mer utvecklade vilja.

Tisdag: Att älska dig själv på riktigt
All fiendskap, varje hämndakt, ja allt vad som hos människan är en motsats till nästakärlekens stora bud: ”Du skall älska din nästa som dig själv” utlöses av tyngdenergins överbalans hos väsendena”, skriver Martinus. Men att praktisera nästakärlek då vi ofta ligger i krig med oss själva, tyngda av skam, skuld och självkritik, är en utmaning för de flesta av oss. Genom självmedkänsla kan vi lära oss att erkänna och omfamna våra djupare behov och känslor och stärker därmed både inre och yttre frid.

Onsdag: Egen fördjupning och rekreation
Denna dag ger utrymme för olika aktiviteter som bestäms av gruppen tillsammans. Det finns möjlighet att göra en längre utflykt till historiska sevärdheter i trakten. Dagen kan också ägnas åt egen fördjupning, reflektion och samtal kring veckans tema, där föreslagna texter finns att tillgå. Andra aktiviteter och föredrag är också möjliga.

Torsdag: Lyssna till kroppen! 
Varje individ har ett helt eget kroppsspråk. Kroppen har formats av evolutionen och speglar varje tanke, varje känsla vi har. Samtidigt förhåller sig kroppen till naturlagarna i ett samspel mellan vårt inre och yttre universum.  Handlar kroppsmedvetenhet om självkänsla? Kan vi utveckla vår självkänsla genom att medvetet lyssna till kroppen?

Fredag: Självkännedom genom bön
”Alla naturliga eller normala böner blir bönhörda”, menar Martinus. Ändå upplevs det inte alltid så. Många människor har därför övergett bönen och kanske tänker att det inte fungerar att be. Men genom att regelbundet använda bönen och lära sig mer om hur den fungerar, genom att studera livets lagar och vara uppmärksam på hur gudomen kommunicerar med oss, kan bönen bli ett redskap för bättre självkännedom.

Anmälan, betalnings- och avbokningsregler:

Anmälan görs helst via anmälningsformulär här på websidan (se länk nedan), men det går också bra att skicka mejl till helen@martinuscentervarnhem.se eller ringa till Helen på 0736-170722. Hon besvarar också frågor om boende och kursavgifter.

Du har först en reserverad plats när du betalt anmälningsavgiften som är 500 kr. Den ska betalas inom 15 dagar efter anmälan antingen till vårt plusgiro 64 67 35-1 eller bankgiro 214-8864. Vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften.

Full betalning ska göras senast 14 dagar före kursstart om inte annat överenskommits. I maj får du information från oss om inbetalning av resterande kursavgift och mer praktisk information. Vid avbokning 2-10 dagar före kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning återbetalas normalt inget.

Frågor om kursvecka 2 besvaras av Ulf Sandström via ulf@martinuscentervarnhem.se eller på mobilnummer 073 – 642 22 12.

BoendeformKursavgift sommarkurs
Enkelrum i kosmosgården3700 kr
Dubbelrum i kosmosgården3000 kr
Camping2200 kr
Eget boende2000 kr

Kursanmälan

Comments are closed.