Sommarkurs 2, 9 – 15 juli

Tredje testamentet – den högsta psykologin

Enligt Martinus befinner vi och mänskligheten sig i en krävande övergång mellan två diametrala livsformer – den djuriska och den mänskliga. Eftersom denna övergång är resultatet av en hittills okänd, evig utvecklingsplan försöker individerna nu, som sårade flyktingar orientera sig i tillvaron och förstå varifrån de kommer och vart de är på väg. Tidigare har man funnit viss vägvisning och tröst i de olika religiösa trosföreställningarna och deras auktoriteter, men kraften i denna hjälp har efterhand urlakats och ersatts med en tilltro till naturvetenskapen och dess forskande representanter. Trots all kunskap som vetenskapen har bidragit med så ökar människors psykiska och fysiska ohälsa dramatiskt. Alla internationella och mellanmänskliga konflikter, de utbredda psykologiska och existentiella kriserna, den ökande omfattningen av depressioner, livsleda och självmord visar på hur djupt sårade och vilsna flyktingarna är i detta ingenmansland.

För att hjälpa mänskligheten genom dessa födslovåndor har Martinus nu gjort den eviga utvecklingsplanen tillgänglig och känd genom Tredje testamentet. Här visar Martinus varifrån vi kommer och hur allt som sker är led i en utveckling som omformar oss till färdiga människor i Guds avbild och i skapandet av ett himmelrike på jorden.

Tanken med denna kursvecka är att vi ska fördjupa oss i de principer och lagar som enligt Martinus analyser ligger till grund för vår tillvaro och tillsammans undersöka hur vi kan använda dem för vår orientering och förståelse av oss själva och omvärlden.

En typisk kursdag

Förmiddagen inleds med att presentera dagens tema. Det kan vara ett kortare eller längre föredrag. Efter detta tar vi en paus (i solskenet). Under pausen får kursdeltagarna med sig några frågeställningar att tänka över eller samtala om med varandra.
Efter pausen samlas alla i storgruppen och vi samtalar om dagens tema. Tid för egna frågor, kommentarer och funderingar.

Efter lunchen är det studiegrupper med en Martinusartikel med anknytning till dagens tema. Man kan också välja en grupp utan föregående läsning där man samtalar om dagens tema, samt har möjlighet att ta upp andra frågor.

Senare under eftermiddagen blir det genomgång av symboler med anknytning till dagens tema.

På kvällarna kan vi se på film, lyssna på föredrag eller göra en utflykt.

Kursarrangörer och medarbetare: Lars Lundell, Micael Söderberg och Rolf Elving. Eventuella frågor besvaras av kursansvarig Lars Lundell e-post larz.lundell@gmail.com

Anmälan, betalnings- och avbokningsregler:

Anmälan görs helst via anmälningsformulär här på websidan (se länk nedan), men det går också bra att skicka mejl till helen@martinuscentervarnhem.se eller ringa till Helen på 0736-170722. Hon besvarar också frågor om boende och kursavgifter.

Du har först en reserverad plats när du betalt anmälningsavgiften som är 500 kr. Den ska betalas inom 15 dagar efter anmälan antingen till vårt plusgiro 64 67 35-1 eller bankgiro 214-8864. Vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften.

Full betalning ska göras senast 14 dagar före kursstart om inte annat överenskommits. I maj får du information från oss om inbetalning av resterande kursavgift och mer praktisk information. Vid avbokning 2-10 dagar före kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning återbetalas normalt inget.

BoendeformKursavgift sommarkurs
Enkelrum i kosmosgården4200 kr
Dubbelrum i kosmosgården3400 kr
Camping2500 kr
Eget boende2300 kr
Kursanmälan

Comments are closed.