Martinus Center Varnhem erbjuder sommarkurser och weekendkurser med inriktning på den eviga världsbilden så som den presenteras i Martinus verk Tredje Testamentet.

Vision om ett studiecenter

Vår vision är att Martinus Center Varnhem ska vara en plats där man kan fördjupa sig i de kosmiska analyserna och utveckla sin förmåga att tillämpa dem i sin personliga vardag. Vi tänker oss en framtid där längre kurser med fokus på Livets Bog och symbolböckerna varvas med kortare helg- och veckokurser där särskilda teman behandlas. Vid sidan av studierna får man goda tillfällen till samtal och samvaro med andra som intresserar sig för den kosmiska världsbilden. I en naturskön miljö finns det också tid för återhämtning och rekreation.

Pedagogisk idé

Vi önskar presentera den kosmiska världsbilden genom att relatera analyserna till vardagliga erfarenheter. Det är först när kunskapen om analyserna sätts i samband med egna upplevelser som de kan få liv och betydelse i ett praktiskt sammanhang. Men vi tror också på vikten av att inspirera och låta sig inspireras i en lärosituation där de som har studerat ett särskilt område mera ingående delar med sig till andra. Självstudier kan därför varvas med seminarier, samtal i grupp och rena föredrag. Den som önskar ska också ges möjlighet att själv hålla föredrag eller presentera symboler.

 

Anmäl dig till nyhetsbrev här:


YouTube-kanalen: https://www.youtube.com/martinuscentervarnhem

Comments are closed.