Medarbetare

Arbetet med Martinus Center Varnhem bedrivs ideellt och är därför beroende av medarbetare som ställer upp med praktisk hjälp och sitt kunnande inom olika områden.

För närvarande är det följande personer som ansvarar för sommarkurserna:

Ulf Sandström

Ulf arbetar som gymnasielärare i ekonomi och har hållit föredrag om Martinus Kosmologi under många år, både på Klint i Danmark och i Varnhem.

Harald Berglund

(Född 1948), Göteborg, språklärare, uppvuxen utanför Skövde, bl.a. i Varnhem. Kom tidigt i livet i kontakt med Martinus analyser. Under 1970- och 80-talen aktiv
i undervisningen på Martinus Center Klint, Danmark och från -91 och framåt medarbetare på Kosmosgården i Varnhem.

Micael Söderberg

Arbetar som personlig handläggare inom statlig verksamhet. Har erfarenhet av undervisning i psykologi och sociologi på Komvux och högskola. Intresse för kosmologi sedan 1980-talet.

Claus Möller

Har under många år varit medarbetare på sommarkurserna i Varnhem och inom Martinusverksamheten i Göteborg. Arbetar till vardags som murare.

Helen von Sydow

Martinusintresserad sedan många år. Har arbetat utomlands med hjälpverksamhet. Ansvarar för ekonomiska frågor i stiftelsen och fungerar som samordnare under kursveckorna.

I köket arbetar ett flertal medarbetare som vi värderar högt! Vi behöver alltid flera medarbetare och är tacksamma för all hjälp.

Comments are closed.