Medarbetare

Arbetet med Martinus Center Varnhem bedrivs ideellt och är därför beroende av medarbetare som ställer upp med praktisk hjälp och sitt kunnande inom olika områden.

Styrelsen för stiftelsen Martinus Center Varnhem

Styrelsen består i januari 2023 av följande personer:

Kjell-Ove Karlsson

Lars Lundell

Susanne Berglund

Lasse Smedlund

Övriga medarbetare:

Helen von Sydow, kassör.

Claus Möller och Lars Lundell, ansvarar för det yttre underhållet av fastigheterna.

Warja Ensjö och Susanne Berglund ansvarar för det inre underhållet av fastigheterna.

Kjell-Ove Karlsson, webmaster.

Harald Berglund och Lars Lundell, ansvarar för undervisning och program.

Comments are closed.