Historik

Förgrundsgestalten för Kosmosgården har under alla år varit Sigbritt Therner. Det är i stor utsträckning tack vare henne som Kosmosgården finns till och har bevarats. Sommaren 1952 inleddes en första säsong på Kosmos Feriehem i Varnhem. Till sin hjälp hade Sigbritt fått några goda medarbetare som stod vid hennes sida i många år. Så småningom övergick huvudbyggnaden till en ekonomisk förening. I denna förening kunde olika personer och grupper ha andelar och Sigbritt forsatte sitt arbete inom föreningens ram. Under alla år har Sigbritt haft ett väl fungerande nätverk av kontakter och samarbete med Martinusvänner. Det har funnits många Martinsuvänner boende i trakten, som på många olika sätt har stött Kosmosgården. Bland grupperna kan nämnas Kosmologigruppen i Skaraborgs län, Växthuset Kosmos, Stiftelsen Kosmos Varnhem och Stiftelsen Ny Kultur. Gruppen fritidsboende består av några barnfamiljer, som i sin livssyn står nära Martinus tankar, här kan nämnas människor med anknytning till antroposofi, miljöengagemang och räntefri ekonomi.

Med Sigbritt som sammanhållande länk har olika frivilliga arbetat med att förbättra Kosmosgårdens byggnader och detta har skett successivt under flera decennier. Frivilliga har varit både Kosmosvänner och fritidsboende inom den ekonomiska föreningen. Under 1990-talet arbetade Martinusvänner med att bygga det nya hygienhuset. Hela Kosmosgården förbättrades invändigt med målning och tapetsering, nya golv och nya textilier. Därefter har en Martinusvän som är mycket hantverkskunnig ägnat flera veckor både höst och vår till underhålls- och förbättringsarbete. Hans tålmodiga arbete under många år har resulterat i att Kosmosgården idag är i mycket gott skick.

1990-talet var en aktiv period med många veckoslutskurser och sommarkurser. Därefter minskade omfattningen av kurser. 

Under 2010-talet genomfördes som regel två sommarkursveckor varje år. Vid de kurser som har anordnats har det återkommit många trogna deltagare.

Stiftelsen Martinus Center Varnhem bildades i maj 2012. Stiftelsen har sedermera övertagit ägandet av Kosmosgården och  2021 förvärvade stiftelsen Sigbritts fastighet som nu används som kök och matsal. Efter ett uppehåll under pandemin återupptogs kursveksamheten 2022.

Comments are closed.