Helgkurser 2023

En helgkurs börjar på fredagskvällen och fortsätter hela lördagen och avslutas efter lunchen på söndagen. På fredagskvällen serveras en lätt måltid, under lördagen serveras tre måltider, och på söndagen frukost och lunch. All mat, inklusive fika, ingår i kursavgiften.

Våren 2023

9 – 11 juni: Martinus symboler — små fönster ut mot det eviga livet.

Kursansvarig: Ingemar Fridell

Martinus skriver själv i Livets Bog om sina symbolbilder: ”Avsikten med mina illustrationer är sålunda att göra studierna av det kosmiska eller andliga världsalltet lika lättillgängligt för allmänheten som studiet av de fysiska, materiella landområdena nu genom geografin är lättillgängligt för ett barn på skolbänken.” Och fortsätter: ”För att förstå mitt illustrationssätt riktigt bör man ha i minnet att de mentala eller kosmiska realiteter, som mina bilder ger uttryck åt, inte har materiell eller fysisk form utan är identiska med kosmiska världslagar, grundprinciper, idéer, orsaker och förnimmelsemetoder.”

I denna kurs fördjupar vi oss i Martinus symbolspråk. Genom att lära sig innebörden i alla de tecken, figurer och färger som han använder blir det möjligt att på egen hand läsa av alla symbolteckningar. Kursen äger rum i dialogform, och deltagarna kan själva föreslå vilka symboler man önskar att studera närmare. Genom diskussioner och samtal får man möjlighet att tränga djupare in i sin förståelse av Martinus världsbild. Alla är välkomna oavsett förkunskaper.

Frågor om kursen kan besvaras av Ingemar Fridell, e-mejl 3tifridell@gmail.com .

Hösten 2023

18 – 20 augusti: Tankekraft, bön och meditation

Kursansvarig:  Lars Lundell

Människor som i det dagliga livet handlar utan att tänka igenom sitt beteende kan komma på efterkälken och hamna i svåra problem och i värsta fall råka ut för katastrofer. Människan saknar något som kan göra hennes dagliga liv bättre och lyckligare. Detta något är andligt tänkande, det vill säga meditation, forskning eller tänkande till gagn för människans saknade andliga eller psykiska stabilitet.

Detta veckoslut erbjuder en möjlighet att tillsammans fördjupa oss i krafterna som ligger i vår vilja och tänkesätt. Vad är möjligen skillnaden mellan bön och meditation. Var går gränsen för tankens och bönens kraft och finns det några eventuella faror och risker? På vilket sätt kan vårt sätt att tänka, meditera och be göra att vi kan komma i mental balans och hitta välbefinnande?

Eventuella frågor besvaras av, e-post larz.lundell@gmail.com

1 – 3 september: Tankesmedjan Kosmos

Kursansvariga: Peter Blyme och Max Käck

Välkommen till tankesmedjan Kosmos!

Med denna programpunkt vill vi prova något nytt i arbetet med Martinus kosmologi. Vi kallar det en tankesmedja. Detta är alltså inte en kurs, det kommer inte att finnas någon ”lärare” eller kursledare, det blir inga föredrag och ingen undervisning i konventionell mening. Vi vill i stället se alla som lärare och elever på lika villkor.

Den gamla kulturens mekaniska syn på människan, samhället och världen ger långsamt vika för en känsla av pågående process, oförutsägbarhet och organisk samhörighet. Det nya sättet att tänka kämpar mot ett starkt vanemedvetande som får många att försöka besvara nutidens frågor med dåtidens metoder. Vi, Peter och Max har efterhand upplevt hur den gamla världsimpulsens mentalitet påverkar hur vi läser och tolkar Martinus texter. Ett mekaniskt och auktoritärt tolkningsmönster tenderar att fördunkla hans radikala budskap. Vi tror att vi delar denna upplevelse med många som läser Martinus verk. Vi vill bjuda in er till dialog om hur vi tillägnar oss texterna och hur våra fördomar påverkar förståelsen.

Formen som vi använder kallar vi gruppdialog. I grupperna sker delningsrundor, där var och en får utrymme att tänka och reflektera fritt över temat. Till vår hjälp har vi olika citat förberedda som man kan välja att utgå ifrån. Varje person får tala till punkt utan att bli avbruten. Sedan är det nästa persons tur att fritt dela eller avstå. Utmaningen ligger i att tona ned de egna ståndpunkterna och öppna sig för nya perspektiv. Vi undviker att polarisera kring vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt. Genom att på̊ detta sätt tänka tillsammans kan vi expandera vårt vetande och gå̊ mot en större helhet.

Välkommen till vår Facebooksida Tankesmedjan Kosmos: skanna koden!

Efter anmälan bjuder vi in dig till vår Facebookgrupp där du får mera information och kan kontakta oss. Du kan även mejla oss, Max: maxvilhelm@telia.com, Peter: blyme@telia.com

BoendeformKursavgift helgkurs
Enkelrum i kosmosgården1400 kr
Dubbelrum i kosmosgården1200 kr
Camping1100 kr
Eget boende1000 kr
Kursanmälan

Comments are closed.