Helgkurser 2024

En helgkurs börjar på fredagskvällen och fortsätter hela lördagen och avslutas efter lunchen på söndagen. På fredagskvällen serveras en lätt måltid, under lördagen serveras tre måltider, och på söndagen frukost och lunch. All mat, inklusive fika, ingår i kursavgiften. Efter anmälan till en helgkurs får du en detaljerad plan över kursen. Du får ett mail när det är dags att betala kursavgiften. Eventuella frågor besvaras av Helen, helen@martinuscentervarnhem.se

Våren 2024

17 – 19 maj 2024: Hälsa i ett helhetsperspektiv

Kursansvariga: Rune Östensson och Anne Külper

Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom utan ett tillstånd av välbefinnande och livsglädje!

I inledningen till Den Eviga Världsbilden 5 skriver Martinus:

”… alla sjukdomar är kortslutningar i tankevärlden. Tankevärlden är en kombination av
elektriska, magnetiska krafter som fyller tomrummet mellan de fysiska partiklar som vår
organism består av. Denna tankekombination upplever vi som vårt medvetande. Med
våra önskningar och begär och vår vilja kan vi hålla medvetandet i fullständig kontakt, det
vill säga fritt från kortslutningar dels inbördes i organismen, dels utvändigt i förhållande
till andra levande väsens organismer.”

Utifrån texter och symboler i DEV 5 samtalar vi om:

  • Tankarnas betydelse
  • Världsbild och livssyn
  • Kärlekens helande kraft
  • Kostens betydelse
  • Rörelse och vila

För er som vill, kommer vi också att röra på oss och göra några enkla Qigong-övningar för att stärka livskraften.

Frågor om kursen besvaras av Rune Östensson, r.ostensson@telia.com.

Hösten 2024

6 – 8 september 2024: Livsmodet

Kursansvariga: Olav Johansson och Harald Berglund

I den turbulenta och våldsamma tid som vi nu lever i är livsmodet livsnödvändigt. Det
verkliga livsmodet får vi som en frukt av vår kärleksförmåga och med stöd av bönens
princip. Så här skriver Martinus om det:

”Varför tappar människorna gång på gång livsmodet? Därför att livet inte är som de
tänker sig det och önskar det. Den tankeart som allra mest underminerar livsmodet är
martyrskapet. Martyrskapet är en av människans värsta fiender därför att det är en
livslögn. Det finns i verkligheten inget martyrium … Ett väsen som är i besittning av
det livsmod som är vunnet genom kärlek till allt levande, kan inte bindas hur mycket
man än försöker göra honom till slav.”

Under kursen tittar vi närmare på allt sådant som kan bidra till att vi kan behålla livs-
modet även under de svåraste prövningar eller andra allvarsamma situationer. Hit hör
givetvis frågor om bön och gudsförhållande, men också en verklig förståelse av karma-
lagen. Förhållandet till vår nästa, och hur det obetingade förlåtandet kan vara vägen
bort från alla konflikter, är också sådant som vi diskuterar.

Eventuella frågor besvaras av Olav Johansson 073-988 38 36,
olav_johansson@hotmail.com.

BoendeformKursavgift helgkurs
Enkelrum i kosmosgården1600 kr
Dubbelrum i kosmosgården1400 kr
Camping1500 kr
Eget boende1200 kr

Comments are closed.