Sommarkurs 1, 28 juni – 4 juli –

OBS! Kursen är dessvärre inställd!

Se vidare: Inställda sommarkurser.

Tredje testamentet – en kunskap att leva efter

Nyligen har några av världens mest inbitna ateister medgett att det inte är så lyckat att religionens världsbild ersätts med den ateistiska. Det finns då inte längre någon motiverande grund för en högre moral, och det kan leda till ohyggliga konsekvenser. Något vi redan sett exempel på, bl.a. med 1900-talets två stora världskrig. Då människorna börjat inse detta, men inte längre kan tro på de gamla religionerna, har de börjat söka efter nya svar på de stora livsfrågorna. Martinus menade att hans livsverk är ett nytt svar på dessa frågor, något som kan återskapa förtroendet för de humana religionernas kärnbudskap, och alltså bli ett nytt fundament för en högre mänsklig moral. En kunskap, som ska befordra både permanent livslycka och världsfred.

Under denna kursvecka kommer vi att belysa områden där vi själva har stora möjligheter att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande.
Vi tittar närmare på hur vi kan börja leva utifrån denna nya kunskap, och därigenom finna livsglädje och delaktighet i skapandet av framtidens fullkomliga världsrike, redan nu!

Kursarrangörer och föredragshållare: Ingemar Fridell, Daniel Lundberg, Anne Pullar, Sören Jensen, Susanne Berglund och Harald Berglund.

Måndag: Företal och inledning i Livets Bok 
Företalet och inledningen i Livets bok är väldigt innehållsrika texter som man lätt springer förbi. Här stannar vi upp och tittar lite närmare på några av de centrala begrepp och ämnen som förekommer i dessa texter, och kopplar det till veckans tema. Därigenom får vi även en kort introduktion till Tredje testamentet och verkets verkliga syfte.

Tisdag: Döden – livets största illusion
Kan det Martinus berättar om döden göra oss mer lugna och tillitsfulla i vårt fysiska liv? Vi tittar närmare på Martinus beskrivning av födelsen till den andliga världen och reflekterar över hur dessa analyser kan vara till hjälp nu och senare, inför vår egen övergång.

Onsdag: Mäns och kvinnors olika livsupplevelser
Uppdelningen i två separata kön befordrar medvetandets utveckling i den fysiska världen. Eftersom män och kvinnor inte gjort exakt samma erfarenheter, upplever de livet lite olika. När vi identifierar oss som man och kvinna gör sig gamla instinkter gällande, men nu håller skillnaden mellan könen på att jämnas ut. Vi är på väg att förvandlas till en ny väsensart som älskar allt och alla. I föredraget behandlas bl.a. följande frågeställningar: Vari består skillnaden mellan mäns och kvinnors upplevelser av livet? Vilka tendenser och beteenden är typiska för män respektive kvinnor idag?

Torsdag: Livet ett samtal med Gud
Hela vårt liv är egentligen ett långt samtal med Gud. Gudomen vägleder oss i vår utveckling från lägre till högre stadier av moral, fram till målet att bli en färdig människa. Denna vägledning kan ta sig olika uttryck – allt från viskningar till rop – och vår uppgift är att lära oss att lyssna och försöka förstå. Och lika viktigt är det att vi övar oss och lär oss att ta emot denna kärleksfulla vägledning.

Fredag: Från egendomsrätt till gåvokultur
Alla konflikter inom och utanför oss, är orsakade av ett möte mellan två konträra förhållningssätt till livet. Den gamla världsmoralen; själviskheten är högsta lagen i djurriket, men blir alla problems moder senare i utvecklingen. Religionernas uppgift är därför att stegvis begränsa själviskheten fram mot det färdiga kärlekssamhället. Under den gamla världsimpulsen legitimerades egendomsprincipen och skyddades med lag. Tack vara denna princip, kan den kloka betvinga den mindre kloka. Begären efter makt och pengar ställer till det i relationer mellan människor, och inflammerar med tiden alla delar av samhället. Vad kan vi göra åt saken enligt Martinus?

Anmälan, betalnings- och avbokningsregler:

Anmälan görs helst via anmälningsformulär här på websidan (se länk nedan), men det går också bra att skicka mejl till helen@martinuscentervarnhem.se eller ringa till Helen på 0736-170722. Hon besvarar också frågor om boende och kursavgifter.

Du har först en reserverad plats när du betalt anmälningsavgiften som är 500 kr. Den ska betalas inom 15 dagar efter anmälan antingen till vårt plusgiro 64 67 35-1 eller bankgiro 214-8864. Vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften.

Full betalning ska göras senast 14 dagar före kursstart om inte annat överenskommits. I maj får du information från oss om inbetalning av resterande kursavgift och mer praktisk information. Vid avbokning 2-10 dagar före kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning återbetalas normalt inget.

Om du har frågor angående kursernas innehåll och upplägg så kan du vända dig till Harald Berglund via 1948hb@gmail.com eller på mobilnummer 070 – 649 68 33.

BoendeformKursavgift sommarkurs
Enkelrum i kosmosgården3700 kr
Dubbelrum i kosmosgården3000 kr
Camping2200 kr
Eget boende2000 kr

Kursanmälan

Comments are closed.