Vad vill vi?

Stiftelsen Martinus Center Varnhem

Stiftelsen Martinus Center Varnhem bildades i maj 2012 och har för närvarande fokus på sommarkurser med inriktning på Tredje testamentet av Martinus.

Stiftelsen möjliggör en långsiktig satsning och utbyggnad av Kosmosgården för att kunna förverkliga verksamhetens vision. Ett projekt handlar om att samla in pengar för utbyggnaden. För att hålla dig informerad kan du anmäla dig till nyhetsbrev genom att sända ett mail till info@martinuscentervarnhem.se Ange ”Önskar infobrev” i ämnesraden.

Ur stadgarna: ”Stiftelsen skall ha till ändamål att såsom självständig stiftelse med alla medel som står till dess förfogande svara för undervisning i och sprida kännedom om Martinus världsbild och samlade verk under betryggande former. För detta ändamål ämnar stiftelsen i framtiden förvärva, förvalta och utveckla fastigheter samt underhålla dessa. Stiftelsen ämnar även ge bidrag till och förvärva andelar i andra organisationer som gagnar ändamålet.”

Stöd oss

Stöd oss i arbetet att förverkliga visionen om ett undervisningscenter i Varnhem! Skänk en gåva till verksamheten på plusgiro 64 67 35-1. Pengarna kommer att användas där de bäst behövs, det kan vara till inköp av undervisningsmaterial, underhåll av byggnader eller tryckning av material om Martinus och Tredje testamentet.

Comments are closed.