Sommarkurs 3, 12 juli – 18 juli

OBS! Kursen är dessvärre inställd!

Se vidare: Inställda sommarkurser.

Guds plan med evolutionen

Martinus presenterar oss i sitt verk för en andlig evolutionslära, där våra religiösa traditioner i symbolisk form går väl ihop med vetenskapliga rön och hävdar att Gud har en plan med den utveckling vi bevittnar. Under denna vecka bjuder vi in dig till en skandinavisk vecka, där vi blandar danska och svenska föredragshållare och samtalar om detta att Gud inför våra ögon, skapar människan till sin avbild. Vi diskuterar Martinus syn på begreppet ”domedag”, som i det tjugonde och tjugoförsta århundradet rasar i form av världskrig, vi talar om maktens desinformations och propagandakrig, konspirationsteorier, finanskrig – och där allt detta skapar: en ny människa, ”en ny jord” och kärlekens seger över hatets ideologi. Välkommen till en inspirerande vecka som vänder upp och ner på dina invanda föreställningar.

Kursarrangörer och föredragshållare: Claus Möller, Sören Jensen, Kaare Beck, Jan Schultz och Toni Bjerremose.

Måndag: Guds plan
Martinus menar att Bibelns ord från Mosebokens skapelseberättelse, där Gud säger; Låt oss göra en människa till vår avbild, är det som all utveckling handlar om och genom hela hans livsverk redogör han för en andlig evolutionslära, där vi djupast sett via vårt dagliga liv kommunicerar med Gud och där målet är att lära sig livets tal, att med bön och meditation bli redskap och tjänare av livet och medmänniskorna.

Tisdag: Kretsloppsprinciperna
Kretsloppen representerar en evigt existerande bärande princip, som är synlig överallt. Där även vårt medvetande, våra inre organfunktioner, hjärna, hjärta, lungor likväl som vårt yttre kosmos präglas av dessa kretslopp. Martinus beskriver dessutom kretslopp som är så gigantiska att de rymmer hela vår kända evolution och även i astrologin ser vi gigantiska kretslopp. Under dagen får en martinuskännare och astrologs mycket annorlunda syn på dessa kosmiska kretslopp och vad de betyder för vår tid.

Onsdag: ”Domedag”, ”krigspropaganda”, desinformation och konspirationer
Med utgångspunkt i Martinus texter och uttalanden, ser vi närmare på vår egen samtid. Vad är det för ”propaganda” och starkt divergerande påståenden, förklaringar och motiv vi blir utmanade av. Hur ska vi navigera bland dessa starka och ibland upprörda stämningar som är förhärskande? Vad har Martinus sagt om dessa krafter som med oförminskad energi skapar split och spektakel – krig och kultursammanbrott och påverkar våra sinnen.

Torsdag: En ny världskulturs födelse – världshistorien i ett kosmiskt perspektiv
Vi kan lära oss att gå med Guds världsplan och inte emot utvecklingen. Dagen kommer bestå av olika presentationer följd av samtalsgrupper. Ämnet är samhällets förvandling i relation till den inre förvandlingen. Vi pratar om barnuppfostran, utbildning, forskning och hälsa, om vårt förhållande till djuren, mikrokosmos, miljön och GMO, om press, propaganda, internet och de sociala mediers roll, om automatisering, monopolisering, skatteflykt och statsmakt, om krig, fred, FN och det internationella världsrike som föds inom och utanför oss.

Fredag: Kärlek = Universums grundton
Vi går igenom Martinus syn på kärlekens alla aspekter och hur han beskriver en sexuell förvandling av människans sympatitillstånd, från äktenskapskärlek till Kristuskärlek. Vi diskuterar vad som är manligt, kvinnligt och vad som är mänskligt och ägnar dagen åt en genomgång av detta viktiga ämne och hur vi kan omsätta det i våra liv.

Anmälan, betalnings- och avbokningsregler:

Anmälan görs helst via anmälningsformulär här på websidan (se länk nedan), men det går också bra att skicka mejl till helen@martinuscentervarnhem.se eller ringa till Helen på 0736-170722. Hon besvarar också frågor om boende och kursavgifter.

Du har först en reserverad plats när du betalt anmälningsavgiften som är 500 kr. Den ska betalas inom 15 dagar efter anmälan antingen till vårt plusgiro 64 67 35-1 eller bankgiro 214-8864. Vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften.

Full betalning ska göras senast 14 dagar före kursstart om inte annat överenskommits. I maj får du information från oss om inbetalning av resterande kursavgift och mer praktisk information. Vid avbokning 2-10 dagar före kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning återbetalas normalt inget.

Frågor om kursvecka 3 besvaras av Claus Möller via claus_miller@hotmail.com eller på mobilnummer 070 – 171 00 49.

BoendeformKursavgift sommarkurs
Enkelrum i kosmosgården3700 kr
Dubbelrum i kosmosgården3000 kr
Camping2200 kr
Eget boende2000 kr

Kursanmälan

Comments are closed.