Sommarkurs 3, Vecka 29, 14 juli – 20 juli

Tankesmedjan Kosmos, 14 – 17 juli

Vår tid präglas av polarisering och maktkamp, såväl internationellt som i våra vardagliga
liv. Djupt förankrad i vårt medvetande ligger en mångtusenårig
kultur av maktbegär, auktoritetstro och hierarkier. Dessa tendenser visar sig både hos enskilda människor, grupper och nationer.

Vi kan även se hur det i andliga riktningar som säger sig verka för fred, förekommer ett auktoritärt och hierarkiskt tänkande. Det samma gäller för gruppen av Martinus- intresserade. Trots att Martinus själv tydligt tar avstånd från sådana tendenser, kastar en gammal kulturs vanetänkande skuggor in i de andliga studierna och motverkar nytänkande, kreativitet och utveckling.

Vi som tagit initiativ till Tankesmedjan Kosmos, tror att det som saknas är en uppriktig, prestigelös dialog mellan jämlikar. Vi tror på en organisk process där alla deltar på samma villkor, och där allas bidrag är viktiga för att vi tillsammans skall komma vidare. Att studera Martinus andliga vetenskap är inte bara att lära in fakta, det är lika mycket att gå in i en process där man utmanar sina egna förutfattade meningar och favoritståndpunkter.

I Tankesmedjan använder vi oss av olika former av dialog. Vi avskaffar den auktoritära relationen mellan lärare och elev – vi vill se alla deltagare som både lärare och elever. Det kommer alltså inte finnas någon kursledare och ingen undervisning i konventionell mening. Vi som står bakom detta arrangemang tar enbart rollen av processledare, i övrigt deltar vi på samma villkor som alla andra deltagare.

Tillsammans blir vi klokare än var för sig. Dialogen sker i grupper genom delningsrundor, där var och en får utrymme att tänka och reflektera fritt över en bestämd fråga. Varje person får tala till punkt utan att bli avbruten. Sedan är det nästa persons tur att fritt dela eller avstå. Utmaningen ligger i att tona ned de egna ståndpunkterna och öppna sig för nya perspektiv. Vi undviker att polarisera kring vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt.

Alla som är bekanta med Martinus tankar kan delta. Man behöver inte vara expert, men känna till de grundläggande dragen i kosmologin. Tankesmedjan är ett experiment, ett försök att utöver studiet av själva världsbilden även tillämpa den på hur vi går till väga i våra studier. Den är ett fredsprojekt, där vi söker nya vägar mot den globala samhörighet som är framtiden.

Processledare: Peter Blyme och Max Käck, som också besvarar ev. frågor om veckan. Välkommen till vår Facebooksida Tankesmedjan Kosmos! Här kan du kontakta oss. Du kan även mejla oss, Max: maxvilhelm@telia.com, Peter: blyme@telia.com

Fortsättning sommarkurs 3
Att förbereda sig för fred, 18 –20 juli

Dessa dagar kommer fortsatt att försiggå i tankesmedjeform med fokus på frågan hur vi

förbereder oss för fred.

Den globala situationen bekräftar på många sätt de förutsägelser om kommande svårigheter, konflikter och krig som Martinus genom hela sitt författarskap har förvarnat om.

Bokomslagets baksida på huvudverket Livets Bog av Tredje Testamentet med symbolen ”Invigningen genom mörkret” är redan en representativ översikt av de bilder som sprids via medias rapportering av världsläget. Under de senaste åren har Sveriges statsledning ansökt om medlemskap i Nato. Under januari i år gick regeringen och överbefälhavaren ut med påbudet att vi måste förbereda oss för krig.

Många blir uppskrämda och rädda. De flesta accepterar och förstår att vi måste mobilisera och förstärka vårt försvar. Värnplikten kan återinföras och förstärkas. Man börjar bunkra upp och hamstra matvaror och förnödenheter.

Martinus har en annan hållning till den aktuella situationen än världens och Sveriges ledning har. En offentlig fråga om vad som är det bästa ”vi” kan göra när krigen bryter ut, besvarade Martinus med att förklara att det kunde han inte säga. Men han underströk att det är viktigt att hålla sig på rätt köl, och framhöll att bönen är ett kraftfullt verktyg för att kunna göra det.

Processledare: Lars Lundell, larz.lundell@gmail.com.


Anmälan, betalnings- och avbokningsregler
:

Anmälan görs helst via anmälningsformulär, men det går också bra att skicka mejl till helen@martinuscentervarnhem.se eller ringa till Helen på 0736-170722.

Comments are closed.