Sommarkurs 3, 16 – 22 juli

Gåvokultur — om konsten ”att ge i stället för att ta”

”Förmågan att ge är den hörnsten, på vilken all absolut lycka beror.” Detta citat kommer från Martinus artikel Gåvokultur (bok Vägen till invigning). Andra uttalanden om detta att ge finner vi till exempel i Nya testamentet där Jesus säger ”Det är saligare att ge än att ta.” Och vad menas med att Jesus sa, när den unge mannen gick bedrövad därifrån ”det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik man att komma in i Guds rike”? ”Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.”

Detta med gåvoprincipen är svårt för oss att ta till oss, på djupet. Under denna kursvecka fokuserar vi därför på begreppet gåvokultur och visar hur den sanna gåvoprincipen gör sig gällande inom livets alla områden. I veckans föredrag tittar vi närmare på olika områden i livet och vilken betydelse gåvoprincipen har i dessa.

En typisk kursdag:

Förmiddagen inleds med ett föredrag om dagens ämne. Sedan finns det gott om tid för samtal, diskussioner och frågor.

Efter lunchen är det studiegrupper med en Martinusartikel med anknytning till dagens tema. Det kan också vara en öppen grupp där det inte krävs några speciella förberedelser utan samtalet kretsar kring dagens tema eller aktuella frågor från deltagarna.

Andra inslag under dagen kan vara symbolförklaringar, eller ytterligare föredrag om speciella ämnen, alltid med möjlighet till frågor och diskussion. På kvällarna kan vi se på film, lyssna på ett föredrag eller göra en utflykt.

Kursarrangörer och medarbetare: Rolf Elving, Søren Jensen, Lars Lundell, Claus Möller. Eventuella frågor besvaras av, e-post larz.lundell@gmail.com, eller Rolf Elving rolfelving9@gmail.com

Anmälan, betalnings- och avbokningsregler:

Anmälan görs helst via anmälningsformulär här på websidan (se länk nedan), men det går också bra att skicka mejl till helen@martinuscentervarnhem.se eller ringa till Helen på 0736-170722.

För kursvecka 3 sätts inget pris, eftersom vi i enlighet med kursens tema betraktar vistelsen som en gåva.

Kursanmälan

Comments are closed.